Se filmen om vårt recept för ett handlingskraftigt Lerum

Bli medlem Se filmen!

Medlemsmöte den 24 januari

Medlemsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas på Zoom, Zoomlänk att skickas ut i medlemsbrevet. I år ska vi som parti genomföra en valrörelse – något som innebär en möjlighet att verkligen sätta fokus på de frågor som är viktiga för våra invånare. På agendan diskussion om väljarnas 3 viktigaste frågor. Vad kan bli bättre i kommunen? Vilka konkreta utmaningar…

Läs mer

Vi kan minska klyftorna om vi vill

Insändare i Lerums Tidning

Lerums kommun upphandlar årligen varor och tjänster för miljardbelopp. Det innebär en möjlighet för kommunen att skapa möjligheter för de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Genom att hjälpa människor att starta s k sociala företag kan dessa människor få chans till ett arbete och egen försörjning. Det kan handla om exempelvis fastighetsservice, trädgårdstjänster, café eller…

Läs mer

Hållbar skogsstrategi för Lerums kommun

I vårt parti eftersträvar vi hållbarhet för allas bästa i hela Lerum. Som en viktig del i det arbetet ser vi allmän tillgång till skogsområden för rekreationsändamål. Här ser vi att kommunen som skogsägare kan skapa förutsättningar för rekreation, miljönytta och folkhälsa genom att inte fokusera på skogen som produktionsmark.   Därför har vi på…

Läs mer

Kommunfullmäktige 2021-12-16

På torsdagen den 16 december kl 1700 är det dags för kommunfullmäktige.  Där kommer vi få svar på flera av våra senaste interpellationer och motioner på temat socialt företagande, ungdomsarbetslöshet, fossilfria transporter, dagvattenledningar, utbetalningar av ekonomiskt bistånd och mellanboende för äldre. Vi kommer också diskutera avfallstaxor, parkeringspolicy, och vattenverk. Vi skickar också in nya motioner…

Läs mer
facebook Twitter Email
Bli medlem!