Vårt parti

 

Socialdemokraterna i Lerum
Pomonavägen 10, Box 69
443 22 LERUM
e-post: info@socialdemokraternailerum.se
Telefon: 0302-156 61

Styrelsen i Lerums Arbetarekommun

Ordförande: Steve Norrman

steve.norrman@lerum.se

Telefon: 0705-372 303

Lena Stenmark Profilbild Vice ordförande: Lena Stenmark
 Facklig ledare: Paul Weis
Kassör: Erik Larsson
Sekreterare: Linda Silander
Medlemsansvarig: Viveka Nyström
Internationell ledare: Ulrika Månsson
studieansvarig och valledare: Pär Öhman
Valledare Sv Kyrkan: Gun-Britt Delsvik Svensson
Sociala medier: Jon Haraldsson
Kontakt Pomona: Per-Anders Tornås
Ordförande i S-kvinnorna i Lerum; Skallsjö Kvinnoklubb: Pia Jäderklint

Representation i kommunens nämnder etc.


Oppositionsråd: Renée Bengtsson, renee.bengtsson@lerum.se, Telefon: 0302-414 07, Mobil: 0727-420 980

Övrig information om Socialdemokraternas representation i nämnder etc. hittar du på kommunens hemsida: http://lerum.se/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/

facebook Twitter Email
Bli medlem!