Handlingsprogram

Kommunalt handlingsprogram 2023 - 2026. Tillsammans lyfter vi hela Lerums kommun

Vårt kommunala handlingsprogram för mandatperioden 2023 – 2026 baserar sig på vårt Valmanifest 2022

Det handlar om hur vi bygger den gröna socialdemokratiska kommunen med jämlikhet och jämställdhet som byggstenar, samtidigt som vi använder Agenda 2030 för att skapa miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Det är till dig vi riktar oss – du som bygger kommunen – du som är i behov av stöd – du som går i skolan – du som arbetar här – för tillsammans bygger vi Lerum!

De viktigaste områdena:

Vårt löfte till dig – Tillsammans lyfter vi Lerums kommun

Till alla barn – Ni har rätt till en bra och jämlik start i livet som skapar framtidstro och hopp.

Till dig i behov av stöd och omsorg – Vi vill att fler personer anställs inom omsorgen så att de som redan arbetar får fler kollegor vilket möjliggör bättre omsorg för er stöd och omsorgsbehövande.

En hållbar kommun – Agenda 2030 utgör målbilden för vår politik när det gäller klimat och miljö. Vi socialdemokrater vill att Lerum ska bli en förebild i Sverige att klara de 16 nationella miljömålen.

Till näringsliv och boende – Ni ska kunna hitta lägenheter efter behov i kommunen. Alla ni som vill etablera er som företagare i kommunen ska kunna göra det.

Till invånarnas fritid – Ett varierat fritidsutbud, med såväl kultur som rörelse i fokus, ger ett tydligt positivt bidrag till folkhälsan

Till kulturnyttjare – Kultur och kulturarv är för oss socialdemokrater det fjärde benet i hållbarhetsdimensionerna.

Till er som är anställda i Lerums kommun – Lerums kommun ska vara en jämställd och diskrimineringsfri arbetsgivare där tillsvidareanställning och heltid ska vara norm.

Till dig som vill ha trygghet – För oss socialdemokrater är det förebyggande arbetet för att motverka utanförskap den högst prioriterade sociala hållbarhetsdimensionen i en jämlik kommun.

facebook Twitter Email
Bli medlem!