Handlingsprogram

Kommunalt handlingsprogram 2018 - 2022. Nu har Lerums kommun fått upp farten. Men vi vill göra mer - för fler

Vårt kommunala handlingsprogram för mandatperioden 2018 – 2022 baserar sig på vårt Valmanifest 2018

 • Samarbete ger ett framgångsrikt Lerum
 • Kunskap för ett växande Lerum
 • Sveriges bästa äldreomsorg
 • Boende för alla
 • Det goda livet – ett meningsfullt fritidsliv och kulturliv
 • Snabbare integration

UR INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN:

 • Kunskap för ett Lerum som växer
  • Förskola, skola och fritidshemsverksamhet
  • Gymnasiet
 • Sveriges bästa äldreomsorg
  • Personal
  • Boendemiljön
  • Övrigt
 • Det goda livet – ett meningsfullt fritidsliv och kulturliv
  • Fritid
  • Kultur
 • Det goda livet – en god folkhälsa
 • Att bo och resa
  • Boende
  • Kollektivtrafik
 • Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag
  • Klimat och energi
  • Naturområden
  • Giftfritt
 • Fler jobb är grunden för allt
  • Snabbare integration
 • Samarbete ger ett framgångsrikt Lerum
 • Jämställdhet och jämlikhet
 • Ekonomi och våra anställda
  • Våra anställda
  • Ekonomi och kvalitet

Kommunalt handlingsprogram 2018 – 2022

facebook Twitter Email
Bli medlem!