Valmanifest 2018

Valmanifest för Socialdemokraterna i Lerum 2018

Nu har Lerums kommun fått upp farten. Men vi vill göra mer – för fler

Samarbete ger ett framgångsrikt Lerum
Vi tror att Lerum blir framgångsrikt om alla är med och bidrar. Därför tror vi på samarbete och att samarbete leder till handlingskraft. Sedan förra valet har vi – tillsammans med andra partier, med invånarna, föreningarna och företagen – fått saker att börja hända. I hela kommunen.
Kunskap för ett växande Lerum
Våra barn ska växa upp i trygghet. Vi ska utveckla våra skolor och förskolor för att skapa trygghet och studiero. Skolan, förskolan och fritidshemsverksamheten ska vara en trygg plats för lärande. Vi bygger ut skolorna i Floda, Tollered, Lerum och Gråbo. Vi fortsätter att bygga ut både förskolor och skolor för att möta ett växande behov. Vi ska anställa mer personal och alla skolor och förskolor ska bli giftfria.
Sveriges bästa äldreomsorg
De som jobbar i välfärden ska hinna, orka och kunna ge patienter, brukare och klienter en god vård och omsorg av hög kvalitet. Vi vill anställa fler och göra arbetsmiljön bättre. Vi socialdemokrater prioriterar investeringar i välfärden och sjukvården framför stora skattesänkningar.Lerum ska ha Sveriges bästa äldreomsorg och du ska känna dig trygg när du blir äldre. Därför satsar vi på trygga bostäder, äldrecenter och ökad trygghet i hela kommunen. Personalen är vår viktigaste tillgång och därför ska vi se till att de får ökade utbildningsmöjligheter, bättre arbetstider, ta bort delade turer och sänka sjuktalen. 
Boende för alla
Vi ska fortsätta att bygga bostäder. Så att våra ungdomar, ensamstående, pensionärer, nyanlända och nyseparerade ska kunna bo kvar – och för att fler ska kunna flytta hit. Hållbara hyresrätter, villor och bostadsrätter ska byggas eller planeras runt om i hela kommunen. Vi bygger ut laddstationsnätet för elbilar, planerar för insamling av återvinning vid bostaden och ny återvinningscentral i Stenkullen.
Det goda livet – ett meningsfullt fritidsliv och kulturliv
Med mer ekonomiskt stöd till föreningslivet och genom satsningar på investeringar i olika anläggningar i alla kommundelar skapar vi förutsättningar för en meningsfull fritids- och kulturverksamhet. Vi satsar också på en ny simhall och en ishall till i Stenkullen.
Snabbare integration

Vi blundar inte för integrationsfrågan. Vi vet att integrationen är påfrestande för samhället men vi tror på att hjälpa människor som flyr för sina liv. Och med rätt integration kommer de nyanlända bli en tillgång – inte en belastning.
I Lerum ska alla arbeta och alla ska kunna leva på sin lön och vara med och bidra, oavsett vem man är. Det gynnar både samhälle och individ. Vi kommer att kräva kollektivavtal i alla upphandlingar för att undvika social dumping, få trygga anställningsvillkor och schyssta löner för alla.

Rösta på Socialdemokraterna den 9 september – Tillsammans för trygghet

Ladda ner hela valmanifestet som PDF fil

facebook Twitter Email
Bli medlem!