Handlingsprogram

För allas bästa. I hela Lerum.

Vårt handlingsprogram för mandatperioden 2015 – 2018 baserar sig på vårt Framtidskontrakt för Lerums kommun

 1. Mindre klasser – fler lärare och speciallärare
  Elevantalet ska minska med 5 barn i stora klasser. Minst 50 nya lärare och pedagoger ska anställas före 2018.
 2. Mindre förskolegrupper och fler förskolor
  Max 15 barn i förskolegrupperna och ännu färre i de lägsta åldrarna. Vi ska bygga minst 20 nya avdelningar före 2018.
 3. Bygg fler hyresrätter
  Nu är det dags att gå från ord till handling. Vi ska påbörja byggandet av minst 300 nya hyreslägenheter före 2018.
 4. En lön som det går att leva på
  Bra arbetsvillkor och en god arbetsmiljö. Alla ska erbjudas heltidsanställning. Ingen visstidsanställning längre än två år.
 5. En bra kommun att åldras i
  Vi ser till att det finns särskilda boenden, seniorbostäder och trygghetsbostäder i hela kommunen. Och självklart ska alla som behöver vård själva kunna bestämma över sina liv och sin vardag.

Ur innehållsförteckningen:

 • För allas bästa. I hela Lerum.
 • Framtidskontrakt för Lerums kommun
 • Med kunskaper växer Lerums kommun
 • Fler jobb är grunden för allt
 • Det goda livet
 • En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler
 • Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag
 • Att bo, resa och leva hållbart
 • Jämställdhet och jämlikhet
 • Ekonomi och våra anställda

Kommunalt handlingsprogram 2015 – 2018

facebook Twitter Email
Bli medlem!