Valmanifest 2022

Valmanifest för Socialdemokraterna i Lerum 2022

 

Tillsammans lyfter vi hela Lerums kommun

Vårt socialdemokratiska handlingsprogram är vårt politiska styrdokument. Det är här ni invånare ser vad vi vill och tycker i vissa frågor. Vad vi vill och lovar framgår under respektive rubrik nedan

Till alla – i hela Lerums kommun

Tillsammans ska vi i Lerums kommun ställa om till en hållbar kommun

Till alla barn

Ni har rätt till en bra och jämlik start i livet som skapar framtidstro och hopp.

Till dig i behov av stöd och omsorg

Ni med behov ska känna att det är enkelt och går snabbt att få den behövda hjälpen av kommunen.

Till miljön

Agenda 2030 utgör målbilden för vår politik när det gäller klimat och miljö. Vi socialdemokrater vill att Lerum ska bli en förebild i Sverige att klara de 16 nationella miljömålen.

Till näringsliv och boende

Vi måste börja att bygga fler hyresrätter för att klara behovet för alla som behöver.

Fler som vill etablera sig som företagare i kommunen ska kunna göra det.

Till invånarnas fritid

Ett varierat utbud både i kommunens regi och i föreningslivet ska erbjudas, där kommuninvånare med olika bakgrund kan mötas.

Till kulturnyttjare

Utan ett rikt kulturliv är det svårt att uppnå det goda livet byggt på målen i Agenda 2030.

Till er som är anställda i Lerums kommun

Med hög kompetens, bra arbetsvillkor för medarbetarna, och ett gott ledarskap som tas tillvara i en lärande organisation, skapar vi kvalitet i kommunens verksamheter.

Till dig som vill ha trygghet

Trygghet är en förutsättning för det jämlika samhällsbygget, det kan inte skapas med skattesänkningar, nedskärningar och sänkta löner

Rösta på Socialdemokraterna den 11 september
facebook Twitter Email
Bli medlem!