Till kulturnyttjare

Kultur och kulturarv är för oss socialdemokrater det fjärde benet i hållbarhetsdimensionerna. Utan ett rikt kulturliv är det svårt att uppnå det goda livet byggt på målen i Agenda 2030.

Lerums kommun har med sin rikt varierande landskapsbild varit attraktivt för människor sedan bronsåldern, och de första bosättarna har lämnat spår efter sig längs Mjörns stränder och Lärjeåns avrinningsområde. I Gråbo, gamla Stora Lundby socken, finns resterna av den smalspåriga järnväg som kallades Västgötabanan. Den gamla banvallen har blivit en väl utnyttjad gång, cykel- och ridled.

Bibliotek är den sammanhållande faktorn i ett socialt hållbart Lerum. Biblioteken i alla kommundelar blir naturliga mötesplatser för alla kommuninvånare, för att på biblioteken finns det något för alla: upplevelser i form av böcker, media, utställningar föreläsningar och teaterföreställningar.

Mötesplatsen ”Bibliotek med medborgarnytta” kan användas för att stärka arbetet med att uppnå målen i Agenda 2030.

Den rikedom av böcker som finns i våra bibliotek främjar mångfald och språkutveckling för kommunens alla invånare. Tillsammans med skolbiblioteken stärks läsning till en central utveckling av det språkliga kapitalet samt bidrar till inkludering.

Vi lovar Lerums kulturutnyttjare

  • Ett kulturhus byggs centralt i kommunen.
  • Kommunens kulturmiljöprogram uppdateras.
  • Utveckla biblioteken i Sjövik, Gråbo, Floda och Tollered till lokala medborgarkontor.
  • Bemannade skolbibliotek i alla skolor.
facebook Twitter Email
Bli medlem!