Svensk utrikespolitik – hur förhåller vi oss till talibaner och stormakter?

Den 22 november är det studiekväll i Lerums arbetarkommun

Samtidigt som Afghanistans folk lider så vill vi inte att svenskt bistånd ska finansiera talibanernas styre. USA drar sig tillbaka vilket öppnar upp fältet för Ryssland och Kina. Hur ska Sverige navigera i det utrikespolitiska landskapet? Lyssna till Kenneth G Forslund, riksdagsledamot och ordförande i utrikesutskottet. Tid och plats: Den 22/11, kl 19-20. De som…

Läs mer

S-kvinnor 100 år

1921 startade Lerums Socialdemokratiska kvinnoklubb. Vid kommunsammanslagningen på 60-talet gick kvinno-klubbarna i Skallsjö och Lerum ihop. Då Skallsjö hade fler medlemmar blev namnet Skallsjö S-kvinnor vid omröstningen. I år fyller vi 100 år! Vill du vara med och fira? Bli medlem via distriktet i Kungälv

Läs mer

Studiekväll – Hur mår sjukvården i VGR?

Den 25 oktober 2021 är det studiekväll i Lerums arbetarkommun

Psykiatri-mottagningen i Lerum har stängts och vi kan läsa om hur responstiderna för ambulanserna försämrats. Hur mår egentligen sjukvården i VGR? Detta kommer vi att få höra Janette Olsson berätta om, regionråd med övergripande ansvar för personalfrågor. Tid och plats: Den 25/10, kl 19-20. De som önskar samlas på Villa Pomona, men det går också…

Läs mer

Socialdemokraterna i Lerum söker dialog för ett hållbarare Lerum! Varför inte ett samtal?

Debattartikel i Lerums Tidning

I socialdemokraternas budgetförslag för både 2022 och 2021 finns under området Klimat o miljö flera förslag som skulle leda till att Lerums kommun tydligt arbetade mot Agenda 2030. Hade vårt budgetförslag antagits hade förvaltningen fått i uppdrag att ” ta fram en lokal livsmedelförsörjningsplan som bl. a. innehåller stöd till lantbrukare som vill ställa om…

Läs mer
facebook Twitter Email
Bli medlem!