Medlemsmöte den 21 mars

Medlemsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Den 21 mars är det dags för medlemsmöte. Det finns möjlighet att delta digitalt för den som vill det, se medlemsutskick för länk. Styrelsen

Läs mer

Medlemsmöte den 21 februari

Medlemsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

På måndag har vi medlemsmöte i Pomona med möjlighet att deltaga digitalt. Mötet kommer att rikta in sig på handlingsprogrammet och valrörelsen som nu drar igång. Observera att länk till måndagens medlemsmöte kommer skickas ut på söndag. Styrelsen

Läs mer

Sista? möjligheten att påverka Översiktsplanen

Under tiden den 3 feb. till 3 april har alla möjlighet att påverka förslaget till kommande översiktsplan(ÖP) i Lerums kommun.Vi Socialdemokrater vill att ÖP ska ha en mer hållbar inriktning; ”Lerums kommun använder Agenda 2030 och för området relevanta globala mål som ett av de starkaste styrmedlen i all strategisk styrning.” Agenda 2030 är något…

Läs mer

Medlemsmöte den 24 januari

Medlemsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas på Zoom, Zoomlänk att skickas ut i medlemsbrevet. I år ska vi som parti genomföra en valrörelse – något som innebär en möjlighet att verkligen sätta fokus på de frågor som är viktiga för våra invånare. På agendan diskussion om väljarnas 3 viktigaste frågor. Vad kan bli bättre i kommunen? Vilka konkreta utmaningar…

Läs mer
facebook Twitter Email
Bli medlem!