Vi måste prata Lerum inbjuder till möte och diskussion med Hans Abrahamsson

Den liberala demokratins kris – hur ska vi hantera den

30 mars kl 18.00 på Pomonavägen 10 Lerum Hans Abrahamsson föreläser om konsten att värna demokrati och social hållbarhet. Utgångspunkten är vår tids stora samhällsomdaning som kännetecknas av det sätt på vilket globalisering, migration och urbanisering flätar samman det lokala med det globala. Den socioekonomiska jämlikheten minskar samtidigt som kraven växer på sociokulturell jämlikhet och…

Läs mer

Medlemsmöte den 21 mars

Medlemsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Den 21 mars är det dags för medlemsmöte. Det finns möjlighet att delta digitalt för den som vill det, se medlemsutskick för länk. Styrelsen

Läs mer

Medlemsmöte den 21 februari

Medlemsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

På måndag har vi medlemsmöte i Pomona med möjlighet att deltaga digitalt. Mötet kommer att rikta in sig på handlingsprogrammet och valrörelsen som nu drar igång. Observera att länk till måndagens medlemsmöte kommer skickas ut på söndag. Styrelsen

Läs mer

Sista? möjligheten att påverka Översiktsplanen

Under tiden den 3 feb. till 3 april har alla möjlighet att påverka förslaget till kommande översiktsplan(ÖP) i Lerums kommun.Vi Socialdemokrater vill att ÖP ska ha en mer hållbar inriktning; ”Lerums kommun använder Agenda 2030 och för området relevanta globala mål som ett av de starkaste styrmedlen i all strategisk styrning.” Agenda 2030 är något…

Läs mer
facebook Twitter Email
Bli medlem!