Bidragsberoende (m)ajoritet i Lerums kommun?

Varför vill (m)ajoriteten skapa ett bidragsberoende näringsliv

Socialdemokraterna vill:

  • att företagsklimatet i Sverige främjar uppstart av nya företag, att företagen växer, att företagen får möjlighet att anställa fler och exportera sina varor och tjänster i högre grad. På så sätt skapas det fler jobb i Sverige.
  • Socialdemokraterna vill skapa ett starkt samhälle med ordning och reda i skolsystemet. Skattemedel avsedda för skolan ska gå till våra barns utbildning – inte till vinstjakt.

Läs mer

Socialdemokraternas budgetförslag 2022

Socialdemokraternas förslag till budget för Lerums kommun 2022

Socialdemokraternas förslag till budget för Lerums kommun 2022. Läs mer:

Läs mer

Socialdemokraternas budgetförslag 2021

Socialdemokraternas förslag till budget för Lerums kommun 2021

Socialdemokraternas förslag till budget för Lerums kommun 2021. Läs mer:

Läs mer

Medlemsmöte den 7 september

Medlemsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas i Villa Pomona, Pomonavägen 10 i Lerum Kl 19.00 På medlemsmötet kommer vi att fortsätta med diskussioner kring budgeten. Välkomna! Styrelsen

Läs mer
facebook Twitter Email
Bli medlem!