1:a maj

Nytt för i år är att vi träffas för 1:a maj frukost

1:a maj 2017 kommer att starta kl 10.00 med frukost. Huvudtalare Berit Müllerström, 2:e vice ordförande i LO. Vi träffas som vanligt i Villa Pomona 15:30 avmarsch från Haga Nygata 16:20 tal på Götaplatsen Läs mer här!

Läs mer

I framtiden är 8 mars en dag som alla andra

Insändare i Lerums Tidning, 2 april 2017

Onsdagen den 8 mars firade vi den internationella kvinnodagen för att uppmärksamma de skillnader som ännu råder mellan män och kvinnor i vårt samhälle. Vi har kommit en bit på väg sedan dagen först uppmärksammades den första gången år 1910. Då gällde det rösträtt för kvinnor. Sverige är ett fantastiskt land att bo och leva i, och…

Läs mer

Partikongress 8 – 12 april

Förslag till politiska riktlinjer

Partiet samlas till kongress i Göteborg den 8-12 april. Nya politiska riktlinjer ska antas och närmare 2000 motioner behandlas. Vi ska ge svar på de samhällsproblem som Sverige står inför. Tillsammans ska vi utveckla vår främsta styrka, den svenska modellen, för att skapa trygghet i en ny tid. Vi har kommit en bit på väg….

Läs mer

Budget 2017

Onsdag 1 juni 2016

En budget för en växande kommun Vi fortsätter på den inslagna vägen med minskade grupper i förskolan och satsningar på nybyggnation. Det är stora investeringar som väntar de kommande åren, framför allt på renoveringar samt om- och tillbyggnationer av skolor och förskolor samt en ny idrottshall till gymnasiet. Vi blir fler invånare och det är…

Läs mer
facebook Twitter Email
Bli medlem!