Medlemsmöte den 16 maj

Medlemsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Den 16 maj är det dags för medlemsmöte. Det finns möjlighet att delta digitalt för den som vill det, se medlemsutskick för länk. Pomona, kl 19:00 Styrelsen

Läs mer

Medlemsmöte den 25 april

Medlemsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Den 25 april är det dags för medlemsmöte. Det finns möjlighet att delta digitalt för den som vill det, se medlemsutskick för länk. Pomona, kl 19:00 Styrelsen

Läs mer

Tillsammans lyfter vi hela Lerums kommun

Ordet ”tillsammans” utgör det som verkligen definierar oss socialdemokrater. Tillsammans är också det som utgör den största skillnaden gentemot andra partierhär i kommunen. Där vi tror på att lösa problem tillsammans väljer andra partier individuellalösningar där var och en för sig ansvarar för sin lösning utan att tänka: hur löser vi det tillsammans. Det är…

Läs mer

Vi måste prata Lerum inbjuder till möte och diskussion med Hans Abrahamsson

Den liberala demokratins kris – hur ska vi hantera den

30 mars kl 18.00 på Pomonavägen 10 Lerum Hans Abrahamsson föreläser om konsten att värna demokrati och social hållbarhet. Utgångspunkten är vår tids stora samhällsomdaning som kännetecknas av det sätt på vilket globalisering, migration och urbanisering flätar samman det lokala med det globala. Den socioekonomiska jämlikheten minskar samtidigt som kraven växer på sociokulturell jämlikhet och…

Läs mer
facebook Twitter Email
Bli medlem!