Ny distriktsstyrelse

På distriktskongressen i Stenungsund den 1 april valdes den första ordinarie styrelsen för det nya partidistriktet Göteborgsområdet. (Göteborgsområdets Socialdemokratiska Partidistrikt).

Styrelsen har också inom sig utsett arbetsgrupper för olika uppgifter och ansvar i det nya partidistriktet.

Den nya styrelsen som valdes på kongressen i Stenungsund ser ut så här. Samtliga är ordinarie och samtliga är valda på ett år:

Patrik Karlsson, Mölndal, ordförande
Jim Aleberg, Ale
Maria Brauer, Öckerö
Eva Carlsson, Partille
Anton César, Alingsås
Dennis Jeryd, Lerum
Daniel Kristoffersson, Partille
Janette Olsson, Stenungsund
Carlos Rebelo Da Silva, Lilla Edet
Karolina Roughton, Lerum
Erika Sjöblom, Kungälv
John Sporrong, Tjörn
Maria Steen, Kungälv
Mats Werner, Härryda
Paula Örn, Ale

Till styrelsen adjungerar följande organisationer representanter:
Tro & Solidaritet: Jan-Åke Simonsson
S Kvinnor: Marlene Segerson
Riksdagledamot: Kenneth G Forslund
Regionråd: Lena Hult
SSU: John Skoglund

Arbetsgrupper och ansvarsområden
Vice ordförande: Janette Olsson
Kassör: Jim Aleberg
Studieledare: Maria Steen med Karolina Roughton  i studiekommittén.
Facklig-politisk ledare: Carlos Rebelo Da Silva med Erika Sjöblom och Mats Werner i den facklig-politiska gruppen.
Informationsansvarig: Janette Olsson med Daniel Kristoffersson i informationsgruppen.
Kyrkopolitiskt ansvarig: Eva Carlsson med Marlene Segerson i den kyrkopolitiska gruppen.
Politisk samordning: Paula Örn med Dennis Jeryd i gruppen.

facebook Twitter Email
Bli medlem!