Medlemsmöte måndag 13/3

Måndag 13 mars kl. 19.00 är det medlemsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas i Villa Pomona, Pomonavägen 10 i Lerum

På dagordningen:

  • Översiktsplanearbetet
  • Information om ensamkommande ungdomar
  • Mellanvalskampanjen
  • Start dialog om Fritid och föreningsliv
  • Info från styrelsen
  • Aktuella frågor

Kommunfullmäktige är inställt i mars så inget KF gruppmöte denna kväll!

Välkomna

Styrelsen

 

facebook Twitter Email
Bli medlem!