Medlemsmöte måndag 13/2

Måndag 13 februari kl. 19.00 är det medlemsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas i Villa Pomona, Pomonavägen 10 i Lerum

På dagordningen:

  • Översiktsplanen
  • Val av ombud till distriktskongressen
  • Nominering till ABF Sydvästra Götalands styrelse
  • Information om mellanvalskampanj
  • Rapport från beredningarna
  • Aktuella frågor

 

Kommunfullmäktigegruppen träffas kl. 18.00 för genomgång av ärendena till KF den 23/2.

Välkomna

Styrelsen

facebook Twitter Email
Bli medlem!