Extra medlemsmöte 5 november

Måndag 5 november kl. 19.00 är det extra medlemsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas i Villa Pomona, Pomonavägen 10 i Lerum

Kl 19.00

Det är många politiska frågor som måste klaras ut så här i början av en mandatperiod.
Vi måste därför ha ett extra medlemsmöte den 5 november kl. 19:00–20:30. Vi kommer diskutera vår budget, förslag till arvoden för förtroendevalda och andra former av medlemsträffar för samtal kring politik

Välkomna
Styrelsen

facebook Twitter Email
Bli medlem!