Medlemsmöte 4 juni

Måndag 4 juni kl. 19.00 är det medlemsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas i Villa Pomona, Pomonavägen 10 i Lerum

Dagordning:

  • Besök av ABFs SFI lärare
  • Budget 2019
  • Valrörelsen
  • Nominering till regionuppdrag
  • Kommunala handlingsprogrammet
  • Fritidsgårdarna

 

Kommunfullmäktigegruppen träffas kl 18.00

Välkomna
Styrelsen

facebook Twitter Email
Bli medlem!