Medlemsmöte 3 September

Måndag 3 september kl. 19.00 är det medlemsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas i Villa Pomona, Pomonavägen 10 i Lerum

Dagordning:

Valarbetet sista veckan
Valdagen och valvaka
Planeringen för investeringar i skollokaler i Lerum och Floda
Rapport från Beredningen för klimat, miljö och naturvård 
Rapport från samtal med våra samarbetspartier
Övriga val
Övrigt

Kommunfullmäktigegruppen träffas kl 18.00

Välkomna
Styrelsen

facebook Twitter Email
Bli medlem!