Medlemsmöte 16 oktober

Måndag 16 oktober kl. 19.00 är det medlemsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas i Villa Pomona, Pomonavägen 10 i Lerum

För att fira det goda resultatet i kyrkovalet kommer det att bjudas på smörgåstårta!

Dagordning:

  • Besök från partidistriktet
  • Beredningen Kultur,fritid och folkhälsas rapport om ”Vad kännetecknar ett samhälle som motverkar ensamhet” (rapporten har varit utskickad i nyhetsbrevet)
  • Rapport från beredningarna
  • Kyrkovalsresultatet
  • Information om politisk samordning i partidistriktet
  • Studier
  • Aktuella frågor i kommunen och regionen

Kommunfullmäktigegruppen träffas kl 18.00

Välkomna

Styrelsen 

facebook Twitter Email
Bli medlem!