Medlemsmöte 16 april

Måndag 16 april kl. 19.00 är det medlemsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas i Villa Pomona, Pomonavägen 10 i Lerum

Dagordning:

  • Presentation av valstrategin och valkampanjen
  • Valledningsgrupp
  • Översyn av den politiska organsationen
  • Arbetet med det kommunala handlingsprogrammet
  • Trafikstrategin
  • Budget 2019
  • Rapport från Distriktskongressen

 

Kommunfullmäktigegruppen träffas kl 18.00

Välkomna
Styrelsen

facebook Twitter Email
Bli medlem!