Medlemsmöte 15 oktober

Måndag 15 oktober kl. 19.00 är det medlemsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas i Villa Pomona, Pomonavägen 10 i Lerum

Kl 19.00

Dagordning:

Rapport från styrelsen
Ett flertal val , nominering av ombud till partikongressen
Valanalysgruppen rapporterar
Samarbete för nästa mandatperiod. Senaste nytt kring ”ledningssamtalen”
Egen budget 2019
Aktuella kommunalpolitiska frågor

Kommunfullmäktigegruppen träffas kl 18.00

Välkomna
Styrelsen

facebook Twitter Email
Bli medlem!