Medlemsmöte 15 januari

Måndag 15 januari kl. 19.00 är det medlemsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas i Villa Pomona, Pomonavägen 10 i Lerum

Dagordning:

  • Information om vårens verksamhet
  • Nomineringar till kommunfullmäktigelistan
  • Anmälan till valberedningen om intresse för kommunala uppdrag
  • Val om ombud till distriktskongressen

 

Kommunfullmäktigegruppen träffas kl 18.00

Välkomna

Styrelsen

facebook Twitter Email
Bli medlem!