Medlemsmöte 14 maj

Måndag 14 maj kl. 19.00 är det medlemsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas i Villa Pomona, Pomonavägen 10 i Lerum

Dagordning:

  • Budget 2019
  • Valrörelsen
  • Regionuppdrag, sista nomineringsdag 31/5
  • Kommunala handlingsprogrammet
  • Kulturskolans antagningsregler

 
Kommunfullmäktigegruppen träffas kl 18.00

Välkomna
Styrelsen

facebook Twitter Email
Bli medlem!