Medlemsmöte 13 augusti

Måndag 13 augusti kl. 18.00 är det medlemsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas i Villa Pomona, Pomonavägen 10 i Lerum

Dagordning:

  • Beslut i Valfrågor
  • Valupptakt

 

Välkomna
Styrelsen

facebook Twitter Email
Bli medlem!