Medlemsmöte 12 juni

Måndag 12 juni kl. 19.00 är det medlemsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas i Villa Pomona, Pomonavägen 10 i Lerum

Dagordning:

  • Budget 2018-2020
  • ÖP, Lerum 2040
  • Översyn av den politiska organisationen
  • Sommaravslutning

Kommunfullmäktigegruppen träffas kl 18.00.

Välkomna

Styrelsen

facebook Twitter Email
Bli medlem!