Medlemsmöte 12 februari

Måndag 12 februari kl. 19.00 är det medlemsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas i Villa Pomona, Pomonavägen 10 i Lerum

Dagordning:

  • Valet 2018 – partiets valstrategi
  • Valledning
  • Regionala handlingsprogrammet
  • Ny zonstruktur för kollektivtrafiken
  • Skolorganisationen i Lerumsdelen
  • Beredningarna presenterar sitt arbete, 5 min var

Kommunfullmäktigegruppen träffas kl 18.00

Välkomna

Styrelsen

facebook Twitter Email
Bli medlem!