Grundutbildning för medlemmar

Måndagen den 5 februari kl 19.30 startar medlemsutbildning steg 1

Under våren genomför vi en grundutbildning för alla medlemmar. Syftet med utbildningen, som genomförs som en studiecirkel, är att ge en stabil ideologisk grund och få en ökad kunskap i det politiska arbetet. Det ska också ge de medlemmar som har eller kommer att ha politiska uppdrag trygghet i rollen som förtroendevald.

Utbildningen kommer att bestå av fem studiekvällar med start den 5 februari kl 19.30. Den andra träffen blir den 5 mars och de övriga träffarna under våren kommer vi överens om i studiegruppen. I utbildningen brukar vi också göra ett besöka på ett kommunfullmäktigemöte.

Under cirkeln kommer vi att ta upp:

  • Aktuella politiska frågor i Lerum och dess politiska organisation
  • Socialdemokratins grundläggande värderingar
  • Socialdemokratins historia och organisation – en folkrörelse
  • Framtidspartiet – Socialdemokratins nuvarande politiska program
  • Aktuella politiska frågor i ett socialdemokratiskt perspektiv
  • Att vara politiskt aktiv

 

Hoppas vi ses måndagen den 5 februari kl. 19.30 i Villa Pomona

Anmälan senast den 31 januari till olle.adolfsson@lerum.se  eller på telefon 0737-041 909

facebook Twitter Email
Bli medlem!