Medlem

Medlemsmöte den 21 februari

Medlemsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

På måndag har vi medlemsmöte i Pomona med möjlighet att deltaga digitalt. Mötet kommer att rikta in sig på handlingsprogrammet och valrörelsen som nu drar igång. Observera att länk till måndagens medlemsmöte kommer skickas ut på söndag. Styrelsen

Läs mer

Medlemsmöte den 24 januari

Medlemsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas på Zoom, Zoomlänk att skickas ut i medlemsbrevet. I år ska vi som parti genomföra en valrörelse – något som innebär en möjlighet att verkligen sätta fokus på de frågor som är viktiga för våra invånare. På agendan diskussion om väljarnas 3 viktigaste frågor. Vad kan bli bättre i kommunen? Vilka konkreta utmaningar…

Läs mer

Svensk utrikespolitik – hur förhåller vi oss till talibaner och stormakter?

Den 22 november är det studiekväll i Lerums arbetarkommun

Samtidigt som Afghanistans folk lider så vill vi inte att svenskt bistånd ska finansiera talibanernas styre. USA drar sig tillbaka vilket öppnar upp fältet för Ryssland och Kina. Hur ska Sverige navigera i det utrikespolitiska landskapet? Lyssna till Kenneth G Forslund, riksdagsledamot och ordförande i utrikesutskottet. Tid och plats: Den 22/11, kl 19-20. De som…

Läs mer

S-kvinnor 100 år

1921 startade Lerums Socialdemokratiska kvinnoklubb. Vid kommunsammanslagningen på 60-talet gick kvinno-klubbarna i Skallsjö och Lerum ihop. Då Skallsjö hade fler medlemmar blev namnet Skallsjö S-kvinnor vid omröstningen. I år fyller vi 100 år! Vill du vara med och fira? Bli medlem via distriktet i Kungälv

Läs mer
facebook Twitter Email
Bli medlem!