Medlem

Medlemsmöte måndag 13/2

Måndag 13 februari kl. 19.00 är det medlemsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas i Villa Pomona, Pomonavägen 10 i Lerum På dagordningen: Översiktsplanen Val av ombud till distriktskongressen Nominering till ABF Sydvästra Götalands styrelse Information om mellanvalskampanj Rapport från beredningarna Aktuella frågor   Kommunfullmäktigegruppen träffas kl. 18.00 för genomgång av ärendena till KF den 23/2. Välkomna Styrelsen

Läs mer
facebook Twitter Email
Bli medlem!