Lerumspolitik

Kommunfullmäktige 2021-12-16

På torsdagen den 16 december kl 1700 är det dags för kommunfullmäktige.  Där kommer vi få svar på flera av våra senaste interpellationer och motioner på temat socialt företagande, ungdomsarbetslöshet, fossilfria transporter, dagvattenledningar, utbetalningar av ekonomiskt bistånd och mellanboende för äldre. Vi kommer också diskutera avfallstaxor, parkeringspolicy, och vattenverk. Vi skickar också in nya motioner…

Läs mer

Kommunfullmäktige 2021-11-18

På torsdagen den 18 november kl 1800 är det dags för kommunfullmäktige.  Där kommer vi få svar på flera av våra senaste interpellationer och motioner på temat hundrastgårdar, ungdomsarbetslöshet, mängden våld i skolorna och första linjens socialtjänst. Vi kommer också diskutera elbilstaxer, kommunalt partistöd och välja ledamöter till kommunens beredningar och nämnder. Vi skickar också…

Läs mer

Kommunfullmäktige

På torsdagen den 26 augusti kl 1800 är det dags för kommunfullmäktige.  Där kommer vi få svar på flera av våra senaste interpellationer på temat CEMR-deklarationen, Ändamålsenliga och tillgängliga läromedel, ungdomsarbetslöshet och kommunens KAA ansvar, kapacitetsbrist i Lerums elnät, Säveåöversikten och införa kranmärkning i Lerums kommun. Vi kommer också debattera revisionsrapporter om Grundläggande granskning 2020, …

Läs mer
facebook Twitter Email
Bli medlem!