Insändare

Socialdemokraterna i Lerum söker dialog för ett hållbarare Lerum! Varför inte ett samtal?

Debattartikel i Lerums Tidning

I socialdemokraternas budgetförslag för både 2022 och 2021 finns under området Klimat o miljö flera förslag som skulle leda till att Lerums kommun tydligt arbetade mot Agenda 2030. Hade vårt budgetförslag antagits hade förvaltningen fått i uppdrag att ” ta fram en lokal livsmedelförsörjningsplan som bl. a. innehåller stöd till lantbrukare som vill ställa om…

Läs mer

Majoriteten vill inte att ditt barn ska få egna skolböcker

Som mamma, mormor och politiker har jag haft den uppfattningen att i Lerums kommun har alla elever tillgång till adekvata, uppdaterade och ändamålsenliga läromedel. Måste tyvärr revidera min uppfattning efter att ha pratat med både elever, lärare och föräldrar på ett flertal av skolorna i kommunen. Det är snarare en regel än undantag att alla…

Läs mer
facebook Twitter Email
Bli medlem!