Insändare

Replik LT – Miljöpartiet Lerum har fel fokus

De styrande moderaternas företrädare skriver att vi socialdemokrater <försöker få det till att kommunen avgör huruvida en friskola får etablera sig eller inte>. Det gör vi inte. Makten över tillstånd att driva skolor är statlig. Men vi försöker investera mesta möjliga skattekronor direkt i elevernas skolgång – inte i vinst! Därför är det bättre utan…

Läs mer

Sista? möjligheten att påverka Översiktsplanen

Under tiden den 3 feb. till 3 april har alla möjlighet att påverka förslaget till kommande översiktsplan(ÖP) i Lerums kommun.Vi Socialdemokrater vill att ÖP ska ha en mer hållbar inriktning; ”Lerums kommun använder Agenda 2030 och för området relevanta globala mål som ett av de starkaste styrmedlen i all strategisk styrning.” Agenda 2030 är något…

Läs mer

Vi kan minska klyftorna om vi vill

Insändare i Lerums Tidning

Lerums kommun upphandlar årligen varor och tjänster för miljardbelopp. Det innebär en möjlighet för kommunen att skapa möjligheter för de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Genom att hjälpa människor att starta s k sociala företag kan dessa människor få chans till ett arbete och egen försörjning. Det kan handla om exempelvis fastighetsservice, trädgårdstjänster, café eller…

Läs mer

Socialdemokraterna i Lerum söker dialog för ett hållbarare Lerum! Varför inte ett samtal?

Debattartikel i Lerums Tidning

I socialdemokraternas budgetförslag för både 2022 och 2021 finns under området Klimat o miljö flera förslag som skulle leda till att Lerums kommun tydligt arbetade mot Agenda 2030. Hade vårt budgetförslag antagits hade förvaltningen fått i uppdrag att ” ta fram en lokal livsmedelförsörjningsplan som bl. a. innehåller stöd till lantbrukare som vill ställa om…

Läs mer
facebook Twitter Email
Bli medlem!