Aktuellt

Socialdemokraternas budgetförslag 2022

Socialdemokraternas förslag till budget för Lerums kommun 2022

Socialdemokraternas förslag till budget för Lerums kommun 2022. Läs mer:

Läs mer

Socialdemokraternas budgetförslag 2021

Socialdemokraternas förslag till budget för Lerums kommun 2021

Socialdemokraternas förslag till budget för Lerums kommun 2021. Läs mer:

Läs mer

Medlemsmöte den 7 september

Medlemsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas i Villa Pomona, Pomonavägen 10 i Lerum Kl 19.00 På medlemsmötet kommer vi att fortsätta med diskussioner kring budgeten. Välkomna! Styrelsen

Läs mer

Årsmöte 7 mars

Årsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas i Villa Pomona, Pomonavägen 10 i Lerum Kl 10:00 På lördag den 7 mars har vi vårt årsmöte med sedvanliga förhandlingar och god gemenskap. Årsmötet är ett viktigt demokratiskt forum där vi får samtala om vårt arbete under gångna året och fatta beslut om vår verksamhetsplan för kommande året. Först bjuds det på frukost…

Läs mer
facebook Twitter Email
Bli medlem!