Temastudiekväll 20 mars

På måndag 20 mars kl 19.00 fortsätter vi temastudierna. Kvällen delas mellan information, kunskap och samtal kring Miljö- och byggnadsnämnden och Socialdemokratisk ideologi. Det senare en obligatorisk del i medlemsutbildning steg 2. Vi kommer att under våren ha två temastudiekvällar till. De blir den 24 april och 22 maj. Vi träffas som vanligt på Villa Pomona, Pomonavägen 10, Lerum

Läs mer

Medlemsmöte måndag 13/3

Måndag 13 mars kl. 19.00 är det medlemsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas i Villa Pomona, Pomonavägen 10 i Lerum På dagordningen: Översiktsplanearbetet Information om ensamkommande ungdomar Mellanvalskampanjen Start dialog om Fritid och föreningsliv Info från styrelsen Aktuella frågor Kommunfullmäktige är inställt i mars så inget KF gruppmöte denna kväll! Välkomna Styrelsen  

Läs mer

Handlingar till årsmötet 4 mars

Handlingar till årsmötet den 4 mars har skickats ut via e-post

Handlingar till årsmötet nu på lördag 4 mars kl. 11.00 i Villa Pomona på Pomonavägen 10 i Lerum har skickats ut via e-post. Har du inte fått dem så skicka ett mail till info@socialdemokraterna.se!  

Läs mer

Partikongress 8 – 12 april

Förslag till politiska riktlinjer

Partiet samlas till kongress i Göteborg den 8-12 april. Nya politiska riktlinjer ska antas och närmare 2000 motioner behandlas. Vi ska ge svar på de samhällsproblem som Sverige står inför. Tillsammans ska vi utveckla vår främsta styrka, den svenska modellen, för att skapa trygghet i en ny tid. Vi har kommit en bit på väg….

Läs mer
facebook Twitter Email
Bli medlem!