Ny distriktsstyrelse

På distriktskongressen i Stenungsund den 1 april valdes den första ordinarie styrelsen för det nya partidistriktet Göteborgsområdet. (Göteborgsområdets Socialdemokratiska Partidistrikt).

Styrelsen har också inom sig utsett arbetsgrupper för olika uppgifter och ansvar i det nya partidistriktet. Den nya styrelsen som valdes på kongressen i Stenungsund ser ut så här. Samtliga är ordinarie och samtliga är valda på ett år: Patrik Karlsson, Mölndal, ordförande Jim Aleberg, Ale Maria Brauer, Öckerö Eva Carlsson, Partille Anton César, Alingsås…

Läs mer

I framtiden är 8 mars en dag som alla andra

Insändare i Lerums Tidning, 2 april 2017

Onsdagen den 8 mars firade vi den internationella kvinnodagen för att uppmärksamma de skillnader som ännu råder mellan män och kvinnor i vårt samhälle. Vi har kommit en bit på väg sedan dagen först uppmärksammades den första gången år 1910. Då gällde det rösträtt för kvinnor. Sverige är ett fantastiskt land att bo och leva i, och…

Läs mer

Möte om ÖP 10 april

På måndag 10 april, kl 18.00 har du möjlighet att diskutera frågorna i kommunens pågående Översiktsplanearbete. Välkommen till en intressant kväll där vi lägger upp Socialdemokraternas strategi hur vi vill att Lerums kommun ska utvecklas fram till år 2040 Vi träffas som vanligt på Villa Pomona, Pomonavägen 10, Lerum.

Läs mer

Möte om ÖP 21 mars

På tisdag 21 mars, kl 18.00 har du möjlighet att diskutera frågorna i kommunens pågående Översiktsplanearbete. Klara Martinsson och Pia Jäderklint ansvarar. Vi träffas som vanligt på Villa Pomona, Pomonavägen 10, Lerum.

Läs mer
facebook Twitter Email
Bli medlem!