Vi kan minska klyftorna om vi vill

Insändare i Lerums Tidning

Lerums kommun upphandlar årligen varor och tjänster för miljardbelopp. Det innebär en möjlighet för kommunen att skapa möjligheter för de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Genom att hjälpa människor att starta s k sociala företag kan dessa människor få chans till ett arbete och egen försörjning. Det kan handla om exempelvis fastighetsservice, trädgårdstjänster, café eller sociala insatser för äldre. Kommunen äger inte det sociala företaget, men kan genom stöd i upphandling och ett tydligt regelverk skapa förutsättningar för dessa att utvecklas.

På kommunfullmäktige i november diskuterades en motion från Socialdemokraterna om att kommunen skulle utreda möjligheterna för detta. Denna avslogs av M, C, L och KD med motiveringen att det inte är kommunens sak att driva.

Motionen är ett tydligt exempel på hur en kommun kan bidra till minskade samhällsklyftor där vi värnar alla människors rätt till arbete utifrån sina förutsättningar. Tyvärr delar inte alla partier den synen på kommunens roll.

Vi Socialdemokrater kommer fortsätta ta striden för ett jämlikare och starkare samhälle.

Per Öhman (S)

facebook Twitter Email
Bli medlem!