Tryggare ekonomi för barnfamiljer

Insändare i Lerums Tidning 15 november 2017

Vi socialdemokrater tror på att framtiden. Vårt mål är att varje generation ska få det bättre än sina föräldrar. Det kräver handlingskraft, politiskt mod och ekonomiska investeringar. Genom regeringens budget för 2018 får 6400 barnfamiljer i Lerums kommun tryggare ekonomi.

Det är vårt ansvar som politiker att se till att så många barn som möjligt får växa upp i trygghet. Inget barn väljer sina föräldrar, men alla borde få uppleva en bra uppväxt. Det är rätt, men också ekonomiskt smart. Vi ska ta tillvara på varje barns fulla potential.

Under 1900-talet gjordes enorma framsteg för barns rättigheter. Det blev förbjudet att aga sina barn år 1979 och redan år 1948 infördes det allmänna barnbidraget. Varje förbättring för barn och barnfamiljer har varit en konsekvens av hårt arbete och en politisk vilja att sätta barnens bästa i främsta rummet. Så vill vi socialdemokrater att utvecklingen ska fortsätta.

Därför innehåller vår budget för 2018 stora satsningar på barn och barnfamiljer. Det handlar dels om att stärka barnfamiljers ekonomi, så att färre barn behöver oroa sig för om pengarna ska ta slut innan månaden gör det. Bara genom det höjda barnbidraget får 6400 barnfamiljer i Lerums kommun en bättre ekonomi.

Totalt under mandatperioden kommer regeringen att ha höjt underhållsstödet för äldre tonåringar med 800 kronor i månaden. Det är pengar som gör verklig skillnad.

För att barn ska få uppleva en trygg uppväxt krävs dock mer. Därför fortsätter vi och utökar satsningen på den sociala barn- och ungdomsvården med ytterligare 250 miljoner kronor per år och tillskjuter medel för barn och ungas psykiska hälsa. Alla barn har rätt att må bra och få ett gott stöd.

Under den moderatledda regeringens åtta år vid makten höjdes inte barnbidraget en enda gång, trots att inflationen år efter år urholkade värdet. Vi vet att deras skattesänkningar, privatiseringshets och nedskärningar i välfärden inte gynnar någon förutom de allra rikaste – särskilt inte barnen.

Tillsammans med stora satsningar på avgiftsfri simskola för barn och på kostnadsfria aktiviteter under skollov vet vi att förslagen i vår budget kommer medföra förbättringar som gör skillnad i vardagen för många barn och barnfamiljer. Genom att investera i våra barn investerar vi också i framtiden och i den svenska modellen. Det är vi stolta över.

Dennis Jeryd (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Annika Strandhäll (S)
Socialminister

Åsa Regnér (S)
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

facebook Twitter Email
Bli medlem!