Tillsammans värnar vi Lerums natur och friluftsområden!

    Den socialdemokratiska politiken i Lerums kommun har länge präglats av starkt hållbarhetstänkande. Från och med årsskiftet ´22/23 kommer, genom vårt samarbetsavtal med Moderaterna i Lerum, exempelvis arbetet med implementering av Agenda 2030 att vara styrande genom kommunens budget. Vi har också arbetat med förslag såsom att undvika kalhuggning av kommunal skog, återskapande av våtmarker som dikats ur och att skapa fler skyddade miljöer.

Våra visioner för miljön tar inte slut där – tvärtemot vad en del partiers företrädare verkar fått för sig – vi  kommer inte ge oss förrän hela Agendan är implementerad i kommunen.

För att nå mål 15.1 BEVARA, RESTAURERA OCH SÄKERSTÄLL HÅLLBART NYTTJANDE AV EKOSYSTEM PÅ LAND OCH I SÖTVATTEN eller 11.7 SKAPA SÄKRA OCH INKLUDERANDE GRÖNOMRÅDEN FÖR ALLA krävs många saker och vi gläds just nu lite extra över att ett av kommunens mest uppskattade friluftsområden Härskogen nu föreslås ingå i ett naturreservat.

”I området ,som är ett riksintresse för friluftsliv, finns vandringsleder med olika svårighetsgrad, vackra sjöar att rasta vid och vindskydd att vila i. Med det ökade skyddet kan vi säkra bevarandet av området för alla som vill njuta av det i framtiden”, säger Olle Adolfsson.


(Bild: Olle Adolfsson)

Länsstyrelsen nämner: ”Härskogen är ett stort område med skogar och sjöar som ligger i kommunerna Lerum och Härryda. Området är ett sedan länge omtyckt utflyktsmål. Hit kommer besökare för att bland annat vandra, plocka svamp, orientera, bada, paddla kanot, tälta, skåda fågel, cykla och åka skidor och skridskor. Många föreningar och skolor använder området vid träningar, tävlingar, läger och friluftsdagar.

Naturreservatet består av mark som ägs av Naturvårdsverket och förvaltaren Västkuststiftelsen. Det ligger mellan sjöarna Stora och Lilla Härsjön. Skogen inom naturreservatet består mest av tall och gran. All skog i området har inte så höga naturvärden än. På sikt, när skogen blir äldre och det blir mer död ved, kommer dess värde för biologisk mångfald och hotade arter att öka.

Länsstyrelsen har 11 november 2022 beslutat att bilda Härskogens naturreservat i Lerums kommun och Härryda kommun och meddelat föreskrifter för naturreservatet.”

Nu tänker vi tillsammans med moderaterna göra konkreta saker av visionerna i agendan under de kommande fyra majoritetsåren. Hoppas alla invånare vill vara med och bidra till det – har du frågor eller tankar är det bara att höra av sig!

För Socialdemokraterna i Lerum


Olle Adolfsson


Jon Haraldsson

(Porträttbilder: Jarl Silander)

 

facebook Twitter Email
Bli medlem!