Tillsammans lyfter vi hela Lerums kommun

Ordet ”tillsammans” utgör det som verkligen definierar oss socialdemokrater.
Tillsammans är också det som utgör den största skillnaden gentemot andra partier
här i kommunen.


Där vi tror på att lösa problem tillsammans väljer andra partier individuella
lösningar där var och en för sig ansvarar för sin lösning utan att tänka: hur löser vi
det tillsammans. Det är skiljelinjen mellan oss socialdemokrater och de
högerkonservativa inklusive sverigedemokraterna.
Tillsammans eller var och en för sig?


Genom att arbeta tillsammans kan vi möjliggöra att alla hörs, att man får vara med
och bestämma och att alla som berörs får påverka. Demokrati kort och gott! Vi vill
inte ha ett system där bara den som har mycket pengar har råd att ge sina barn en
bra skolgång. Eller där sexåringar som inte valt ”rätt” skola riskerar sämre chanser i
livet – i det Lerums kommun vi vill se är alla skolor av hög kvalitet. Dina och mina
skattepengar, tycker vi, används bättre för att ge alla sexåringar den start de behöver
och för att köpa läromedel hellre än ges bort i vinst till privata skolkoncerner.
Att våga välja att arbeta tillsammans är också viktigt för att alla har rätt till och ska
ha råd med god vård vid svåra sjukdomar, som diabetes eller cancer, eller för den
delen vid svåra olycksfall i arbetet. Vi tycker det är viktigt och rimligt att vi
tillsammans är med och delar på dessa kostnader då det är grundläggande rättigheter.
Ingen ska stå i valet mellan att behandla och rehabilitera sin sjukdom eller att kunna
behålla sitt boende för att kunna betala sin sjukhusräkning.
Tillsammans kan vi göra de hållbara val som vår miljö så väl behöver – vi kan
skapa nya gröna arbetsplatser som försörjer fler här i den bästa av kommuner. Vi kan
tillsammans minska vårt beroende av utpendling till andra kommuner genom att
skapa en hållbarare arbetsmarknad inom kommunen. Tillsammans skyddar vi den
natur vi älskar och behöver för rekreation, miljövård och hållbart byggande.
Därför vill vi leda Lerums kommun under mandatperioden 2023-2026 – tillsammans
med dig! Tillsammans lyfter vi hela Lerum!
2(2)


De förslag som vi socialdemokrater tillsammans tagit fram för att lyfta hela Lerums
kommun finns nu att läsa på vår hemsida – gör gärna det och låt oss veta vad du
tycker!

Läs valmanifest 2022


För Socialdemokraterna i Lerum
Renée Bengtsson Jon Haraldsson

facebook Twitter Email
Bli medlem!