Temakväll 28 oktober

Temakväll 28 oktober i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas i Villa Pomona, Pomonavägen 10 i Lerum kl. 19.00

På höstens tredje Temakväll skall vi diskutera hur man kan arbeta lokalt för att vara relevant för medborgarna, locka människor att bli aktiva och få högre väljarstöd. Det är ju en punkt i vår verksamhetsplan för 2019.

Utgångspunkt för samtalen blir ett förslag om ”Strategier för hur vi skall synas i framtiden” som styrelsen antagit och en debattartikel i Aktuellt i Politiken nr 28/29. Vi kommer också gå igenom hur vi skall framgångsrikt arbeta med sociala medier.

Välkomna till en mycket viktig kväll!

Välkomna!

Styrelsen

facebook Twitter Email
Bli medlem!