Temakväll 26 augusti

Temakväll 26 augusti i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas i Villa Pomona, Pomonavägen 10 i Lerum kl. 19.00

Under hösten genomför vi några temakvällar där vi koncentrerar oss på en politisk fråga som är aktuell. Den första kommer nu på måndag den 26 augusti.

Den första temakvällen kommer vi samtala och diskutera kring kommunens översiktsplan (ÖP), parkeringspolicy och trafikfrågor. Samtalen ska ge underlag till för hur vi vill att ÖP ska vara. Vi har ju under förra mandatperioden varit med att ta fram idéunderlaget men det blev aldrig färdigt till beslut i KS. Nu är vi opposition och då kan ett socialdemokratiskt ÖP-förslag tas fram!

Den andra temakvällen den 23 september kommer handla om vilka konsekvenser årets Visionsrapport, som presenterades på kommunsstyrelsen den 21 augusti, ska få för vårt budgetarbete 2021 samt våra motioner och interpellationer.

Välkomna!

Styrelsen

facebook Twitter Email
Bli medlem!