Temakväll 23 september

Temakväll 23 september i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas i Villa Pomona, Pomonavägen 10 i Lerum kl. 19.00

Under hösten genomför vi några temakvällar där vi koncentrerar oss på en politisk fråga som är aktuell.

Höstens andra temakväll, kommer handla om hållbarhetsfrågorna och Agenda 2030. Vi kommer att arbeta med den hållbarhetsrapport som tas upp i fullmäktige den 19 september. Målet med kvällen är att få mer kunskap kring hur hållbarhetsfrågorna kan kopplas till olika kommunala frågor och på vilket sätt rapporten ska påverka vårt kommande budgetarbete.

Välkomna!

Styrelsen

facebook Twitter Email
Bli medlem!