Socialdemokraterna i Lerums kommuns samrådssvar för ny Översiktsplan

Lerums kommun behöver en ny översiktsplan och nu har ett förslag varit ute på samråd. Som parti har vi valt att bemöta en del saker i förslaget utifrån vad som framkommit på medlemsmöte.

Vi arbetar intensivt för att skapa ett hållbart Lerums kommun och vi anser att detta arbete har ett väldigt starkt fundament i Agenda 2030 – något som kommunfullmäktige valt att hörsamma under 2021. Översiktsplanen möter dock inte upp till de mål som diskuteras i Agenda 2030 något vi framför i vårt samrådssvar. I övrigt ser vi ett behov av större fokus på byggande av lägenheter och varierade typer av arbetsplatser i hela Lerums kommun jämfört med hur vi uppfattar de förslag som presenteras – på så vis tror vi att en hållbarare boendesituation kan erbjudas fler och att ett hållbart arbetsliv för fler kan skapas. Läs gärna själv och delta gärna aktivt i det fortsatta arbetet med detta styrdokument.

 

facebook Twitter Email
Bli medlem!