Sista? möjligheten att påverka Översiktsplanen


Under tiden den 3 feb. till 3 april har alla möjlighet att påverka förslaget till
kommande översiktsplan(ÖP) i Lerums kommun.
Vi Socialdemokrater vill att ÖP ska ha en mer hållbar inriktning; ”Lerums
kommun använder Agenda 2030 och för området relevanta globala mål som ett av
de starkaste styrmedlen i all strategisk styrning.” Agenda 2030 är något som
kommunfullmäktige redan beslutat om men som tyvärr ännu inte syns i ÖP. Det
måste ändras.


Hållbarhet för oss Socialdemokrater innebär bland annat att ÖP behöver utvecklas
med att styra mot fler arbetsplatser inom kommunen– kan fler få kortare eller
ingen pendling är vi övertygade om att det ger vinster för den enskildes
välmående samt för lokalt utbud av handel och kultur såväl som vinster för
miljön. Det kan också ge fler föräldrar som har mer tid med sina barn eller
färre som slipper titta på asfalt i mer än en timma per dag.
Vi har i hela-arbetet varit tydliga med att detaljplaner skall vara en grund i
planeringen för ny bebyggelse. Vår uppfattning är att nuvarande förslag i alldeles
för hög grad består av: Vadsomhelst för Vemsomhelst Varsomhelst Utan
Styrning.


Att, som i det förslag som nu skall granskas, låta förhandsbesked till bygglov vara
tillräckligt i ”Bygd” och ”Naturmark” är inte bra. Det riskerar att inte ge tillskott
av det vi behöver mest i kommunen – lägenheter; för de ungdomar som flyttar
hemifrån, för de nyskilda eller för de som vill sluta bo i villa. Ny bebyggelse
utanför detaljplan kräver efter hand kommunal service, och att bygga ikapp VA,
vägar, förskolor och skolor till redan byggda hus är svårare än att planera först
och bygga sedan. Därför behöver vi en tydlighet kring att man ska föredra
planering hellre än att hantera varje enskild tomt separat.


Socialdemokraterna vill göra det tydligare och enklare att planera Lerums
kommuns framtid genom att våga prioritera upp byggandet av fler arbetsplatser i
våra centrum, prioritera bort verksamhetsområde i Jeriko till förmån för
verksamhetsområde i Kastenhof, genom att fokusera mer på Floda, Gråbo och
Lerums centrum och mindre på utbyggnad av enstaka villor och områden långt
från service och kommunikationer.
Vi hoppas att flera av er medborgare instämmer i dessa synpunkter och ser
mycket fram emot att höra ifrån er under tiden fram till granskningens slut!


För Socialdemokraterna i Lerum
Jon Haraldsson Olle Adolfsson

 

facebook Twitter Email
Bli medlem!