Ordning och reda i ekonomin


Efter att majoriteten (C, Kd, L, M) i Lerum har tagit ansvar för ekonomin i kommunen under de senaste åren har vi några funderingar och frågor. Lerums kommun står mitt i en hög inflationstakt som kommer göra kommunens  matinköp till skolor och äldreboenden dyrare, vi har att balansera pensionsavgångar och en åldrande befolkning som gör att vi behöver mer kommunal service.

Dessutom vill vi investera i bättre arbetsplatser och ny gymnasiebyggnad och nytt vattenverk. Att sänka skatten i det läget ser inte vi som ansvarstagande.

Nu till våra frågor:

 • De senaste årens överskott beror till stor del på regeringens initierade
  statsstöd avsedda för att öka bl.a. antal händer som arbetar i vår välfärd, skola
  och äldreomsorg. Hur kommer det sig att majoriteten inte vill använda
  pengarna till att skapa verksamhet i kommunen? Har vi inga skolor som har
  nytta av mer läromedel, inga skolor eller vårdboenden behöver fler anställda?
  Socialdemokraternas förslag om att använda överskott till återhämtning för
  pandemiansträngd personal var tydligt inte i er smak noterade vi.

 • Att nå en hållbar exploateringstakt är bra. Hur kommer det sig då att man
  inte köpt in mark för avsatta pengar och att det därmed nu inte finns mycket
  kvar att exploatera – tänker majoriteteten försöka exploatera någon annans
  mark? Vi socialdemokrater ser det som bättre att kommunen börjar investera
  i att köpa och detaljplanera mark som vi gemensamt kan använda för att
  bygga skolor, förskolor, vägar, verksamhetsområden och lägenheter.

 • Detaljplaner som finansieras av exploatörer: betyder det att ni helt tänker
  sluta bygga kommunala förskolor, skolor, äldreboenden, idrottsanläggningar
  och vägar? Vi socialdemokrater vill bygga en kommunal simhall och
  komplementishall i Stenkullen, satsa på att utveckla Idrottsplatsen i Gråbo till
  en mötesplats för fler, hållbar trafikled till Landvetter –projekt som mycket
  väl kan kräva detaljplan och där vi hellre ser gemensam planering än att
  marknaden ska styra takten.

 • Det moderata förslaget om sänkt skattesats i Lerums kommun med 10 öre
  betyder i runda slängar 12 miljoner kronor mindre per år, vilket motsvarar
  löner för minst 20 lärare/undersköterskor – frågan verkar uppenbar men vi
  ställer den ändå: Vilka är de 20 som ska få gå per år (totalt 80 under de fyra
  åren)? För oss är det viktigare att tillföra mer resurser för fler lärare och
  vårdpersonal genom att investera de skattekronor kommunen tar in än att
  2(2) lägga dem på hög – detta har vi visat i de förslag till budget vi lagt under hela
  den gånga mandatperioden.

Vi socialdemokrater ser inte skatt som ett självändamål – därför ska den inte höjas –
vi ska inte heller slå undan behövd kommunal service. Istället vill vi investera de
gemensamma resurserna invånarna avsätter för att vi tillsammans ska lyfta hela
Lerums kommun.

Vi är trygga i att ta ansvar för den kommunala ekonomin och erbjuder ett alternativ till det borgerliga sättet att styra ekonomin.

Socialdemokraterna

Renée Bengtsson
Kommunalråd

Jon Haraldsson
Ledamot kommunstyrelsen

facebook Twitter Email
Bli medlem!