Medlemsmöte den 7 september

Medlemsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas i Villa Pomona, Pomonavägen 10 i Lerum Kl 19.00

På medlemsmötet kommer vi att fortsätta med diskussioner kring budgeten.


Välkomna!

Styrelsen

facebook Twitter Email
Bli medlem!