Medlemsmöte den 24 januari

Medlemsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas på Zoom,

Zoomlänk att skickas ut i medlemsbrevet.

I år ska vi som parti genomföra en valrörelse – något som innebär en möjlighet att verkligen sätta fokus på de frågor som är viktiga för våra invånare.

På agendan diskussion om väljarnas 3 viktigaste frågor.
Vad kan bli bättre i kommunen? Vilka konkreta utmaningar har du sett?
Vad fungerar bra men kan bli bättre?

Välkomna att delta!

Styrelsen

facebook Twitter Email
Bli medlem!