Medlemsmöte den 23 augusti

Medlemsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas i Villa Pomona, Pomonavägen 10 i Lerum Kl 19.00 eller på Zoom

För den som vill och kan är mötet på Pomona, för övriga kommer en Zoomlänk att skickas ut.

Översiktsplanen är den stora frågan.
Ska vår förening lämna svar?
Vad ska vi i så fall svara?
Delta i diskussionen och gör din röst hörd!


Välkomna!

Styrelsen

facebook Twitter Email
Bli medlem!