Medlemsmöte 18 februari

Måndag 18 februari kl. 19.00 är det medlemsmöte i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas i Villa Pomona, Pomonavägen 10 i Lerum Kl 19.00

Medlemsmötets kommer att innehålla mycket om EU-valet. Vi får information från partiets valupptaktsträff.

Vidare får vi kort information från varje beredning/nämnd/styrelse om starten på mandatperioden.
Övrigt innehåll är nomineringar till vår styrelse, information om årsmötet och heta kommunpolitiska frågor.

Kommunfullmäktigegruppen träffas kl 18.00

Välkomna
Styrelsen

facebook Twitter Email
Bli medlem!