Medlemsmöte 11 november

Medlemsmöte den 11 november i Lerums Socialdemokratiska arbetarekommun

Vi träffas i Villa Pomona, Pomonavägen 10 i Lerum Kl 19.00

Välkomna till november månads medlemsmöte. Vi kommer presentera vår Julkalanderidé som en del i rapporten från senaste  Temakvällen om  hur vi kan arbeta lokalt för att vara relevant för medborgarna, locka människor att bli aktiva och få högre väljarstöd.

Vidare kommer vi ta beslut om att ev. tillsätta en grupp som tar fram ett lokalt Kulturpolitiskt program, samtala om den framtida politiska organisationen i kommunen och en rapport från KS arbetsutskott diskussion om översiktsplanen

Låt oss bli många på våra medlemsmöten. Det ger oss inspiration i det politiska arbetet.

Kommunfullmäktigegruppen träffas kl 18.00
Välkomna!

Styrelsen

facebook Twitter Email
Bli medlem!