Majoriteten vill inte att ditt barn ska få egna skolböcker

Som mamma, mormor och politiker har jag haft den uppfattningen att i Lerums kommun har alla elever tillgång till adekvata, uppdaterade och ändamålsenliga läromedel.

Måste tyvärr revidera min uppfattning efter att ha pratat med både elever, lärare och föräldrar på ett flertal av skolorna i kommunen. Det är snarare en regel än undantag att alla i en klass inte får en bok utan istället får kopierade utdrag ur det läromedel som läraren anser ingår i elevernas bildningsresa.

Skoleleverna i Lerums kommun måste ha ändamålsenliga läromedel som levandegör och konkretiserar undervisningens innehåll, inspirerar till diskussioner och utmanar till kunskaps fördjupning på alla nivåer.

Läromedel ger möjlighet till ämnesfördjupning, överblick, sammanhang och gör det möjligt för lärarna att lägga mer tid till planering, reflektion och stöd till eleverna, istället för att leta, tillverka och kopiera olika undervisningsmaterial.

Att öka tillgången till bra läromedel för eleverna, är ett av de enklaste sätten att öka jämlikheten i kommunens skolor. Med för lite avsatta pengar kommer skolorna att dras isär med bristfälliga kunskapsresultat som följd.

Med anledning av detta ställde jag en fråga i kommunfullmäktige till den i kommunen styrande majoriteten, om hur det ser ut i alla kommunens skolor och om man tänker skjuta till mer pengar för att räta till bristen på läroböcker.

Det svar jag fick var att det är upp till varje enskild rektor och lärare att prioritera vilka läroverktyg som ska finnas i undervisningen och ryms inom skolpengen. Och att det definitivt inte var aktuellt med extra tillskott av pengar för att rätta till ojämlikheten som finns i kommunens skolor. Miljonöverskott i verksamheterna är viktigare än eleverna i kommunens skolor.

Varför vill (M)ajoriteten lägga invånarnas skattepengar på hög hellre än använda dem för barnens bästa?

Renée Bengtsson (S) – Oppositionsråd

facebook Twitter Email
Bli medlem!